Kjøp for over 499 kr, få gratis hjemlevering
Se fraktkostnader

Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger hos Dyrekassen AS og dets underenheter

Vi bruker OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Modellen har seks trinn som beskriver hvordan selskap bør jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi ønsker å være gode på aktsomhetsvurderinger, men det betyr ikke at vår virksomhet ikke vil ha negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at vi som selskap er åpne og ærlige om utfordringer i leverandørkjeden og håndterer dette på beste mulig måte i samråd med våre interessenter.

Informasjon om innkjøp av produkter for salg

Sentrale innkjøp av produkter gjøres fra den norske innkjøpsavdelingen, hver kategori er ansvarlig for hver sin produktgruppe. I all hovedsak kjøpes varer inn fra merkevareleverandører eller via agent/importør. I tillegg så har vi noe produksjon av egne merkevarer eksempelvis Nordic Nature, Canem Pets, og All Natural.

EMV kjøpes inn fra følgende land, kategorisert etter merke og hovedkategori:

Merke/brandKategoriProduksjonsland
Nordic NatureHundefôrNorge
Canem PetsHundefôr og utstyrKina
All NaturalTyggebeinPolen og Belgia
Nordic NatureKattematNorge
Canem PetsKattemat og utstyrKina
Canem PetsReptil og akvariedekorasjonKina


Tydeliggjøring av ansvarlighet og bærekraft ved forretningsforbindelser

Vi stiller krav til at våre leverandører etterlever våre standarder og policyer som skal sikre etisk handel, eller at leverandøren etterlever tilsvarende standarder i sitt styringssystem.  Siden vi vet at det i enkelte land knytter seg risiko for menneskerettighetsbrudd og brudd på arbeidstakerrettigheter ved produksjon på fabrikkene, innretter vi våre policyer for å håndtere dette. Vi krever derfor blant annet at rettighetene til arbeiderne på fabrikkene skal ivaretas i henhold til gjeldende internasjonale konvensjoner.

Dyrekassen AS vil i tiden fremover, jobbe for at flest mulig av våre leverandører følger opp arbeid med miljø, etikk og sosialt ansvar.Dyrekassen AS vil gjennom sin innkjøpsavdeling kunne foreta «open book reviews» hos alle våre leverandører.

Nordic Nature, Canem Pets og All Natural er Dyrekassen AS sine egne merkevarer. Canem Pets serien tilvirkes i Kina. Canem Pets vil også i fra august 2023 bli tilvirket i Tyrkia. CPO og CFO hadde en innledene audit av produksjonsfasilitetene og tilhørende vilkår i juni 2023.

Vi er kjent med at det kan være en risiko for at brudd på arbeidstakerrettigheter i Kina og Tyrkia. Når vi inngår en avtale med et selskap som skal produsere våre egne merkevarer stiller vi krav til at arbeidstakernes rettigheter skal være i tråd med gjeldende internasjonale konvensjoner. Vi gjennomfører også fabrikkbesøk og revisjoner der vi kontrollerer om kravene vi har stilt etterleves gjennom hele vårt forhold til en leverandør. 

Risiko i leverandørkjeden

Oversikt over de risikoer vi anser som mest relevante er listet nedenfor:

AktivitetRisk
BarnearbeidMedium/Lav
Påtvunget overtidMedium/Lav
Påtvunget arbeidMedium/Lav
Lav lønnMedium/Lav
Manglende HMSHøy
Mangel på fagforeningHøy
BarnarbeidMedium
Kriminell tilknytningMedium
Straff for protesterHøy


For egne merkevarer produsert i Kina, (snart i Tyrkia) har vi jobbet aktivt med å redusere mulig negative påvirkning. For den fabrikker som vi følger opp tett så fokuserer vi på følgende punkter i dette arbeidet.

 • Employment is freely chosen
 • Freedom of association and the right to collective bargaining are respected
 • Working conditions are safe and hygienic
 • Child labour shall not be used
 • Living wages are paid
 • Working hours are not excessive
 • No discrimination is practised
 • Regular employment is provided
 • No harsh or inhumane treatment is allowed

Mer om hvordan vi jobber med dette vil bli publisert i tiden fremover, både på våre nettsider og i vår årsrapport.

Vurdering av negativ påvirkning

Dyrekassen AS  gjennomfører aktsomhetsvurderinger knyttet til ulike produktkategorier og tjenester for å identifisere risiko for brudd på menneskerettigheter og dårlige arbeidsforhold ved tilvirkning av produktene vi forhandler.

Negativ påvirkning for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter blir vurdert per produkttype der følgende blir kartlagt:

 • Risiko knyttet til produksjonsland
 • Hvorvidt konflikt mineraler blir brukt i produktene
 • Hvorvidt farlige kjemikalier blir brukt ved produksjon
 • Hvorvidt det er andre helsefarlige forhold ved produksjonen
 • Hvilken påvirkning vi har innenfor denne produktgruppe
 • Hver produkttype får basert på denne vurdering en iboende risiko.

Leverandører blir så vurdert basert på kjennskap om etablerte kontrollsystemer, erfaringer fra fabrikkbesøk eller andre interaksjoner med leverandør. De leverandører som ikke har demonstrert god kontroll blir fulgt opp i etterkant av vurderingen. I dialogen er det aktuelt å ta opp risikoer vi er usikre på om leverandøren har systemer for å håndtere, og tydeliggjøre vår forventing til at leverandøren har et egnet kontrollsystem for å sikre en etisk forsvarlig produksjon.

En viktig del av vårt arbeid med etisk handel er å sikre mest mulig effektive tiltak for å påvirke at disse risikoene blir forebygget og håndtert. For å få til dette gjør vi mest der vi har direkte påvirkning, slik som når vi produserer egne merkevarer.


Oppfølging av brudd

Dersom vi blir kjent med et alvorlig avvik hos noen av våre merkevareleverandører vil vi undersøke hvordan leverandøren sikrer at avviket blir håndtert. Ved gjentatte alvorlige brudd kan vi vurdere å si opp kontrakten. 

Dersom vi oppdager avvik ved produksjon av egne merkevarer, krever vi at disse rettes opp. Dersom alvorlige avvik gjentar seg til tross for pålegg om utbedring, vil vi kunne si opp avtalen med samarbeidspartneren.