Forsikring av hund

Forsikring av hund

Forsikring av hund er fornuftig – både for samvittighet, helse og økonomi. Som eier blir du sterkt knyttet til hunden, og vil gjøre omtrent alt mellom himmel og jord hvis noe skulle skje med helsen. Veterinærbesøk koster. Medisin er ikke billig. Operasjoner kan bli skikkelig dyre. Heldigvis er mulighetene for forsikring av hund mange. Her er noe av det du skal tenke på.

Når tegner du forsikring på hund?

Hunden forsikres helst innen den er fire måneder. Du kan gjøre det før du tar den med hjem.

Hvis du overtar en hund som allerede er forsikret, kan du sjekke om du også kan overta forsikringen. Her kommer alder inn i bildet. Forsikringsselskap kan ha aldersregler på nytegning av forsikring.

Hvilke typer hundeforsikring finnes?

Det deles først og fremst opp i to typer.

Veterinærutgifter, sykdom og skade er den vanligste å bruke. Det sier seg egentlig selv hva den dekker. Noen selskap deler opp i behandling og rehabilitering som to separate forsikringer. Nok en gang – dette er noe du selv må sjekke da vilkårene endrer seg og varierer veldig fra selskap til selskap.

Vær klar over at hundeforsikring stort sett alltid må tegnes sammen med andre forsikringer. Du får ikke tegnet kun denne hos et selskap.

Den andre vanlige delen er livsforsikring. Her dekkes tyveri, forsvinning og avliving etter vilkårene i forsikringen.

Forsikring som dekker bruksverdi og valpekull er andre typer, men som du sikkert skjønner er disse lite utbredt å tegne.

Egenandel og dekning i kroner

Forsikringen varer normalt i ett år, og beløpet den dekker kan fordeles på flere hendelser i løpet av det året. Når du bruker den må du betale egenandel. Det er også mulig at du må betale et prosentbeløp av den resterende kostnaden på for eksempel en behandling. Med så mange selskap som tilbyr forsikring for hund, er det umulig å si nøyaktig hvilke dekningsbeløp og egenandeler du kan forvente.

Sparebanken Vest er et av selskapene som satser på hundeforsikring.

Prisen på forsikringen vil også variere med hvor mange andre forsikringer du har hos det aktuelle selskapet.

Hva dekkes ikke av hundeforsikring?

Tannskader kan forebygges. Du kan pusse tennene og gi tyggepinner eller annet som forbedrer tannhelsen. Siden tannskader i stor grad altså kan unngås, vil du i de fleste tilfeller ikke få dekket dette. Akutte skader er selvsagt annerledes, og vil trolig dekkes avhengig av vilkårene.

Medfødte sykdommer er heller ikke dekket.

Les vilkårene nøye før du bestemmer deg for å tegne forsikringen. Hvis hundeforsikringen er svært viktig for deg, bør du kanskje vurdere å flytte alle forsikringene hvis vilkårene i ditt eksisterende selskap er dårligere enn hos andre.

ID-merking og hundeforsikring

Dette kan være et krav. Uansett er det fornuftig med merking av kjæledyr.

Aldersgrense

Det finnes to typer aldersgrenser.

En maksgrense for hvilken alder forsikringen opphører.

En grense for hvor gammel hunden kan være når de først forsikres.

Sjekk disse med de aktuelle selskapene du vurderer.

Z

Sjekkliste

Egenandel

Forsikringsbeløp for behandling

Forsikringsbeløp for medisiner

Forsikringsbeløp for rehabilitering

Dekning på reise i andre land

Aldersgrenser

Prosent av kostnad som må dekkes av deg

Hundefôr på nett
Hundefôr på nett
Hundefôr på nett
Advertisement